Kancelaria Drexler - przygotowywanie międzynarodowych umów handlowych Skip to content

Przygotowywanie międzynarodowych umów, transakcji, handlowych


Waldemar Drexler prowadzi sprawy handlu zagranicznego na terenie Australii, Nowej Zelandii, Azji i Unii Europejskiej. Specjalizuje się w polsko-australijskich transakcjach i umowach handlowych oraz w międzynarodowych sporach prawnych. Z sukcesem sfinalizował wiele procesów dzięki międzynarodowemu arbitrażowi gospodarczemu, przez tzw. sądy polubowne. Doświadczenie adwokackie i notarialne pozwala mu bezzwłocznie rozwiązać międzynarodowe konflikty handlowe na terenie Polski i Australii.

Specjalizuje się w sprawach handlu międzynarodowego dotyczących:

  • międzynarodowych transakcji handlowych,
  • umów handlowych,
  • międzypaństwowych sporów handlowych i arbitrażowych.

O tym jak ważne są umowy, wie każdy przedsiębiorca. My znamy się na przygotowywaniu umów tak aby były one zgodne z prawem i żeby zabezpieczały interes naszego klienta. Zdarzył ci się nieuczciwy kontrahent w Australii a mieszkasz w Polsce? Pomożemy ci dochodzić twoich roszczeń na drodze prawnej.

Kontakt:
Tel: 48 888 168 772, 48 692 175 590
E-maili: drexlerinternational@yahoo.com.au
adwokat Waldemar Drexler