Skip to content

rozwód Anglia - krok po kroku

W Anglii i Walii pisemny wniosek rozwodowy można złożyć w sądzie okręgowym nie wcześniej niż po upływie roku od chwili zawarcia małżeństwa. Strona ubiegająca się o rozwód musi udowodnić trwały rozkład pożycia małżeńskiego poprzez wykazanie zdrady współmałżonka, jego niedorzecznego zachowania, porzucenia na okres przynajmniej dwóch lat przed wniesieniem pozwu, dwuletniej separacji (przed wniesieniem pozwu) za obopólną zgodą lub czteroletniej separacji (przed wniesieniem pozwu) bez zgody współmałżonka. W okoliczności dowodzenia winy współmałżonka ważne jest wykazanie, że dalsze wspólne mieszkanie pod jednym dachem jest niemożliwe dla strony wnioskującej.

W pierwszej kolejności sąd wydaje tymczasowe orzeczenie o rozwodzie, a po upływie sześciu tygodni należy złożyć wniosek o uprawomocnienie się takiego orzeczenia.

W przypadku podziału majątku angielskie sądy biorą pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci, stąd też w toku postępowania zgromadzone dobra mogą zostać przeniesione na jednego z małżonków lub na dziecko. Ponadto sąd może nakazać sprzedaż majątku, dokonywanie okresowych albo jednorazowych wypłat, a nawet świadczeń rentowych.

W przygotowaniu dokumentów rozwodowych oraz przeprowadzeniu sprawy pomoże Państwu kancelaria adwokata Waldemara Drexlera.


Kontakt:
Tel: 48 888 168 772, 48 692 175 590
E-maili: drexlerinternational@yahoo.com.au
adwokat w Anglii - Waldemar Drexler