Rozwód w Holandii Skip to content

rozwód Holandia - krok po kroku


W Holandii pozew o rozwód małżonkowie mogą wnieść w dowolnym momencie po zawarciu związku wspólnie lub osobno (jednostronnie). W drugim przypadku osoba wnioskująca musi być mieszkańcem kraju lub dysponować prawem stałego pobytu, a rozwód musi zostać poprzedzony trzyletnim okresem separacji ( w pierwszym przypadku może zostać udzielony natychmiastowo).

Niezależnie od rodzaju pozwu wymagane jest, by strony reprezentował adwokat, dlatego też kancelaria Waldemara Drexlera oferuje Państwu swoją pomoc w tym zakresie.

Według holenderskiego prawa podstawą do orzeczenia rozwodu może być tylko jedna kwestia – długotrwały rozkład pożycia, czyli stan, w którym nie ma możliwości dalsze współżycie małżonków i nie istnieje żadna szansa na poprawę tej sytuacji.

W przypadku pozwu jednostronnego długotrwały rozkład małżeństwa musi zostać udowodniony przez stronę wnioskującą.

W kwestii dochodów holenderski kodeks przewiduje całkowitą współwłasność majątku (ale także długów) zgromadzonego przed i w trakcie trwania małżeństwa. W związku z tym każdemu z małżonków przysługuje prawo do połowy uzyskanych dóbr. Ponadto, jeśli jeden z małżonków nie ma wystarczającego dochodu pozwalającego na samodzielne utrzymanie się, wówczas na jego wniosek, sąd może przyznać zasiłek alimentacyjny wypłacany kosztem drugiego współmałżonka. O ile sąd nie uzna inaczej, zasiłek taki przysługuje na okres 12 lat.

Prawa rodzicielskie mogą zostać odebrane po ustaniu małżeństwa jednemu z rodziców tylko w szczególnej sytuacji. W normalnym przebiegu sprawy kwestie wychowywania dzieci nie ulegają zmianom.

W przypadku prawomocnego wyroku orzekającego rozwód do zakończenia całej procedury niezbędne jest wpisanie decyzji sądu do rejestru urzędu metrykalnego w okresie 6 miesięcy od chwili uprawomocnienia.


Kontakt:
Tel: 48 888 168 772, 48 692 175 590
E-maili: drexlerinternational@yahoo.com.au
adwokat Waldemar Drexler - specjalista od rozwodów w Holandii