Skip to content

Rozwód, skutecznie, w Irlandii

Warunkiem uzyskania rozwodu w Irlandii jest, by jedna ze stron posiadała stały pobyt w chwili wszczęcia postępowania lub w okresie jednego roku przed tym terminem mieszkała na terenie kraju, a ponadto, by w ciągu ostatnich pięciu lat strony mieszkały oddzielnie przez okresy łącznie wynoszące przynajmniej 4 lata.

Do momentu orzeczenia tzw. separacji sądowej (która w praktyce oznacza rozwód jednak bez możliwości zawarcia kolejnego małżeństwa) lub rozwodu obowiązuje zasada rozdzielności majątkowej. Po rozwodzie podstawową zasadą przyświecającą podziałowi majątku jest zapewnienie każdej ze stron oraz dzieciom środków niezbędnych do utrzymania. Zwykle sąd przed podjęciem decyzji w tej sprawie bacznie przygląda się rolom przyjętym w małżeństwie przez małżonków, ich wkładowi w pozyskiwanie majątku, a przede wszystkim ich przyszłym możliwościom zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych oraz szansom zarobkowym.

Pozwy rozwodowe w Irlandii składa się w formie powództwa cywilnego do sądu okręgowego. Przygotowanie takiego dokumentu oraz pełne doradztwo w zakresie przebiegu sprawy zapewni Państwu Kancelaria Prawnika Zagranicznego Waldemara Drexlera. Zapraszamy do skontaktowania się z nami.


Kontakt:

Adwokat od rozwodu w Irlandii Drexler
rozwód w Irlandii kancelaria adwokacka

Al. Jerozolimskie 47 lok 2
00-697 Warszawa

tel. 888 168 772
tel. kom. 692 175 590
e-mail:


Każde małżeństwo jest inne i każde małżeństwo spotyka na swojej drodze inne problemy. Kiedy nadchodzą sytuacje nie do przejścia i małżonkowie podejmują decyzję o rozstaniu, konieczne staje się otrzymanie rozwodu. Jeżeli małżonkowie bądź jedno z nich mieszka za granicą, to prawdopodobnie odbędzie się rozwód w Irlandii.

Według prawa tamtejszego kraju, nie ma znaczenia, gdzie doszło do zawarcia małżeństwa. Nawet jeśli ślub odbył się w Polsce lub Stanach Zjednoczonych, nie jest to przeszkodą do ubiegania się o rozwód w Irlandii. Jedynym warunkiem do rozwodu w Irlandii jest w takiej sytuacji zamieszkanie na terenie Irlandii przynajmniej jednego małżonka. Irlandzki sąd wymaga zamieszkania stałego takiej osoby na Wyspach, tudzież przebywania na jej terenie minimalnie rok. Rozwód w Irlandii może mieć dwie formy, zależące od typu orzekania. W przypadku orzekania o winie, rozpad małżeństwa dokonuje się z winy jednej osoby. Powodem może tutaj być odmowa współżycia, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej, dopuszczenie się zdrady, popadnięcie w alkoholizm. Rozwód w Irlandii z orzekaniem o winie to nie tylko wina jednej osoby, ponieważ wina może być obustronna. Co więcej, osoba, które zostanie uznana za niewinną, może żądać od byłego współmałżonka alimentów. W przypadku rozwodu w Irlandii bez orzekania o winie, obie strony zrzekają się praw roszczeniowych co do siebie.

Do przyczyn rozwodu w Irlandii należy niezgodność charakteru, nałóg alkoholowy, zdrada, problemy finansowe oraz naganny stosunek do członków rodziny. W przypadku niedopasowania charakterów ujawnia słuszność kwestii, żedla trwania małżeństwa ważniejsze są podobieństwa niżeli różnice. Niezgodność może dotyczyć systemu wartości, światopoglądu, czy właśnie cech charakteru. Na etapie zakochania i początku małżeństwa te różnice mogą nie być wystarczająco mocne lub mogą być bagatelizowane przez małżonków. W miarę wzrostu stażu małżeństwa pojawiają się różne sytuacje i problemy, podczas których okazuje się, że jedyne rozwiązanie to rozwód w Irlandii.