Skip to content

Rozwód z cudzoziemcem, obcokrajowcem, w USA, Anglii, Irlandii

Współcześnie małżeństwa zawierane z obcokrajowcami nie należą już do rzadkości i nie są niczym nadzwyczajnym. Zarówno granice geograficzne, jak i bariery językowe nie wydają się dzisiaj większym problemem, stąd też związki mieszane zdarzają się coraz częściej.

Chociaż ślub z osobą urodzoną za granicą nie nastręcza większych trudności, to jednak podczas rozwodu z obcokrajowcem mogą pojawić się znaczne komplikacje. Przede wszystkim trzeba ustalić właściwy sąd, który może przeprowadzić całą procedurę. Należy też określić, jakie przepisy prawne będą stosowane w czasie procesu.

Co więcej, inaczej cała sprawa będzie wyglądała, jeśli małżonkowie mieszkali w Polsce, inaczej, kiedy przebywali w kraju pochodzenia cudzoziemca, a jeszcze inaczej, gdy osiedlili się na terenie zupełnie innego państwa, w którym żadne z nich nie urodziło się ani nie miało obywatelstwa. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, to nie narodowość męża czy żony jest decydująca w świetle prawa, ale właśnie miejsce ostatniego wspólnego zamieszkania.

Działamy i prowadzimy: rozwód z obcokrajowcem, rozwód w USA, rozwód w Anglii.

Trudno stwierdzić, czy pary, w których obie strony pochodzą z różnych zakątków świata, rozwodzą się częściej niż małżonkowie tej samej narodowości. Niemniej rozwody z obcokrajowcami zdarzają się i wówczas warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika zajmującego się tego typu sprawami. Powody rozstania mogą być podobne jak w polskich małżeństwach: zdrada, niezgodność charakterów, przemoc domowa, uzależnienie jednego z partnerów. Często jednak jest też tak, że odmienność kulturowa, oryginalność, wyjątkowość, która na początku fascynuje i zachwyca, z czasem utrudnia wspólne życie i staje się największą wadą współmałżonka pochodzącego z innego kraju.

Dla przeprowadzenia rozwodu z obcokrajowcem kluczowe jest ustalenie przepisów prawnych, według których będzie odbywał się rozwód. Zazwyczaj jest to system kraju, w jakim oboje mieszkają w momencie składania pozwu. Jeśli miejsca zamieszkania są różne, wówczas stosuje się przepisy państwa, w którym ostatnio oboje mieli miejsce zwykłego pobytu (o ile jedna ze stron nadal ma w tym państwie miejsce zwykłego pobytu). Jak widać, przepisy dotyczące kwestii rozwodu z obcokrajowcem są dość szczegółowe, a sprawa komplikuje się dodatkowo, gdy małżeństwo miało wspólne potomstwo. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jeszcze przed rozpoczęciem procedury jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika.


Kontakt:

Adwokat od rozwodu międzynarodowych Drexler
rozwód - kancelaria adwokacka
Al. Jerozolimskie 47 lok 2
00-697 Warszawa

tel. 888 168 772
tel. kom. 692 175 590
e-mail: