Skip to content

Spadek w Australii pomoc prawna

Waldemar Drexler udziela porad prawnych z zakresu prawa spadkowego. Zajmuje się wieloma aspektami przepisów, m.in.: stwierdzeniem nabycia lub odrzucenia spadku, unieważnieniem testamentu, doradztwem z zakresu sporządzenia testamentu.

Reprezentuje interesy swoich Klientów na terenie Polski oraz Australii.

W ramach prawa spadkowego specjalizuje się w sprawach o:

  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • orzeczenie przyjęcia spadku,
  • odrzucenie spadku,
  • przygotowanie testamentu,
  • unieważnienie testamentu,
  • wyjawienie przedmiotów spadku,
  • zachowek.

Sprawy o spadek Australia

Szukasz sprawdzonego adwokata w Australii, który udziela porad prawnych z zakresu prawa spadkowego oraz pomoże Ci przejść przez ten często bolesny proces? Waldemar Drexler zajmuje się reprezentowaniem i udzielaniem pomocy prawnej Polakom zamieszkałym za granicą. Oferuje kompleksową pomoc prawną w wielu aspektach przepisów tj. stwierdzenie nabycia lub odrzucenie spadku, doradztwo w zakresie sporządzenia testamentu, unieważnienie testamentu. W ramach prawa spadkowego udziela pomocy prawnej w sprawach o:

Stara się udzielić fachowej pomocy w zakresie oceny sytuacji prawnej i majątkowej spadkobiorcy i spadkodawcy. Reprezentuje klienta przed sądem

Stwierdzenie nabycia spadku – Aby stwierdzić nabycie spadku, należy przedstawić dokument zawierający postanowienie sądu, albo akt notarialny, który poświadczy dziedziczenie. Waldemar Drexler pomoże Ci go sporządzić.

Orzeczenie przyjęcia spadku – Służy przede wszystkim legitymizacji stanu majątkowego, który powstał jako skutek otwarcia spadku.

Odrzucenie spadku- Aby tego dokonać, należy złożyć właściwe oświadczenie przed sądem

Przygotowanie testamentu- Testament notarialny sporządzany jest w formie aktu notarialnego. Notariusz wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie sporządzi go poprawnie, dzięki czemu nie będziesz już musiał martwić się, że ktoś go podważy.

Unieważnienie testamentu- Może ono nastąpić jeżeli wcześniej został sporządzony akt lub wydane było postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wyjawienie przedmiotów spadku – Sprawy o wyjawienie przedmiotów spadkowych rozpoznaje sąd na rozprawie. Oprócz wnioskodawcy wzywa wszystkich tych, którzy są uprawnieni do wystąpienia z wnioskiem o wyjawnienie przedmiotów spadkowych jeśli są mu znani.

Zachowek- Prawo do zachowku może być zrealizowane za pośrednictwem pisemnej ugody związanej z zapłatą zachowku albo poprzez pozew o zapłatę zachowku, który należy złożyć do sądu.

Kontakt:
Tel: 48 888 168 772, 48 692 175 590
E-maili: drexlerinternational@yahoo.com.au
adwokat Waldemar Drexler