Skip to content

Wykłady i konferencje

W dniu 12 września 2013 r. w Warszawie odbyła się Konferencja ”International mediation” zorganizowana przez Koło Prawników Zagranicznych ( Warsaw Group of International Lawyers ) pod Patronatem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Prelegent mec.Waldemar Drexler swoim przemówieniem zainspirował ożywioną dyskusję w dziedzinie praktyki stosowania mediacji w Polsce na tle rozwiązań australijskich.

Zgromadzeni goście – teoretycy i praktycy prawa – nie kryli uznania dla wiedzy i zdolności oratorskich mec.Waldemara Drexlera. Zaprezentowane formy mediacji stosowane w Australii stały się pożądanymi - przez reprezentantów środowiska sędziowskiego, akademickiego, adwokackiego - metodami dla polskiej praktyki rozwiązywania sporów.