Skip to content

Zespół

Waldemar Drexler prowadzi działalność prawną na terenie Australii jako partner w firmie prawnej DREXLER & PARTNERS Litigation Lawyers z siedzibą w Sydney oraz na terenie Polski jako Prawnik Zagraniczny.

Waldemar Drexler jako adwokat i notariusz posiada bogate doświadczenie w wielu obszarach prawnych dotyczących:
Międzynarodowego Prawa Prywatnego

  • Konwencji Haskiej 1980 o cywilnych aspektach uprowadzenia dziecka za granicę
  • Międzynarodowych sporów handlowych i arbitrażowych
  • Prawa rodzinnego (rozwody międzynarodowe, podział majątku, opieka i ustalenie kontaktów z dziećmi)
  • Prawa spadkowego
  • Prawa odszkodowań

Adwokat Waldemar Drexler specjalizuje się w sprawach prowadzonych na podstawie Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, występując przed sądami lokalnymi jak i przed Trybunałem w Strasburgu.

Jako międzynarodowy prawnik jest partnerem w firmie świadczącej kompleksowe usługi prawne dla międzynarodowych firm, spółek, osób prywatnych i przedsiębiorców. Bierze udział w międzynarodowych transakcjach handlowych, umowach międzynarodowych, sprawach spadkowych, odszkodowawczych oraz międzynarodowych sporach handlowych.

Waldemar Drexler jako Prawnik Zagraniczny w Polsce prowadzi sprawy w trybie Konwencji Haskiej 1980, międzynarodowego handlu i międzynarodowego prawa prywatnego wraz z dokonywaniem wykładni przepisów międzynarodowego prawa prywatnego.

Świadczy usługi prawne dla Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Canberze i Konsulatu Generalnego RP w Sydney w Australii.